Lịch Làm Việc

THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00-17:00
CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2016
Tháng 1
– Ngày thứ sáu: Ngày 01 tháng 01 năm 2016
Tháng 2
– Ngày thứ hai: Ngày 08 tháng 02 năm 2016 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)
– Ngày thứ ba: Ngày 09 tháng 02 năm 2016 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)
– Ngày thứ tư: Ngày 10 tháng 02 năm 2016 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)
Tháng 4
– Ngày thứ hai: Ngày 18 tháng 04 năm 2016 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)
Tháng 5
Thứ hai: Ngày 30 tháng 04 năm 2016 (Ngày Giải phóng miền Nam)
Thứ 3: Ngày 01 tháng 05 năm 2016 (Ngày Quốc tế Lao động)
Tháng 9
Thứ sáu: Ngày 02 tháng 09 năm 2016 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)
 
​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại