Cán Bộ Đại Sứ Quán

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI Đan Mạch
Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Đan Mạch