Contact

​​​ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Denmark.
Điện thoại: +45 39 18 39 32.
Fax: +45 39 18 41 71.
E-mail: embvndk@mofa.gov.vn

Bộ phận Lãnh sự
Điện thoại: +45 39 18 39 32.
E-mail: embvndk@hotmail.com.​

Đường dây nóng/ Bảo hộ công dân
Điện thoại: +45 71 57 91 28.​